Projectadvies

Projecten en programma’s zijn activiteiten die beiden een duidelijk begin en einde kennen. Binnen een programma of project worden specifieke doelen of resultaten bereikt. Daarmee verschillen ze van de lijnactiviteiten van een bedrijf of organisatie. Lijnactiviteiten zijn er immers op gericht de core-business van een organisatie uit te voeren; het primaire proces van een organisatie. Lijnactiviteiten zijn doorlopend, projecten en programma’s niet.

Door hun specifieke karakter (tijdelijkheid en resultaatgerichtheid) is het aansturen en uitvoeren van projecten en programma’s dan ook wezenlijk anders dan het aansturen van lijnactiviteiten. Soms staan deze zelfs haaks op elkaar. Door het goed inrichten van project- en programmamanagement, het maken van de juiste keuzes en het goed inbedden van projecten en programma’s in de bedrijfsvoering kan veel winst worden geboekt, kunnen resultaten sneller worden behaald en kosten bespaard.

Harry Booltink Project Advies & Management richt zich met name op de uitvoering van projecten en programma’s, maar weet daarin altijd de link te leggen met de bedrijfsvoering en de achterliggende lijnorganisatie. Informatie verzamelen, (statistisch) verwerken, analyseren en daarover adviseren en rapporteren zijn daarin belangrijk. 

 

Project- en documentenreview

Print Friendly, PDF & Email