Programmamanagement

Richt een project zich op concrete resultaten, een programma probeert één of meerdere doelen te bereiken. Deze doelen worden vaak als zogenaamde ER-doelen geformuleerd. ER in de zin van Meer, Minder, Hoger, Lager. Een programma is veelal opgebouwd uit een aantal projecten waarin concrete resultaten worden uitgevoerd die de doelstelling helpen te realiseren. In het overzicht is de samenhang tussen project- en programmamanagement schematisch weergegeven.

samenhang tussen programma's en projecten

Het goed definiëren van programma’s en het onderbrengen van projecten onder een programma is dus een belangrijke eerste stap. Daarnaast wil je de bijdrage van individuele projecten aan het behalen van de doelstelling(en) inzichtelijk hebben. Op die manier wordt duidelijk wat de opbrengst is van een gemaakte projectinvestering in relatie tot het behalen van de doelstelling(en) en binnen welke tijdsspanne dit gaat gebeuren.

Programma’s worden dus ook anders aangestuurd dan projecten. Binnen een programma wordt gekeken en gestuurd op het behalen van doelstellingen. Belangrijk hierbij zijn zaken als:

  • Tempo (wanneer worden de doelstellingen gehaald);
  • Haalbaarheid (hoe waarschijnlijk is het dat de doelen gehaald worden);
  • Efficiency (zijn de ingezette middelen nog in relatie tot het beoogde resultaat);
  • Doelgerichtheid (leveren de beoogde resultaten voldoende bijdrage tot de doelstelling).

Harry Booltink Project Advies & Management heeft ruime ervaring bij het opzetten en uitvoeren van programma’s. Kernactiviteiten zijn hierbij het definiëren en inrichten van programma’s en het bestuurbaar maken (en houden) van programma’s. Hiervoor worden prestatie indicatoren gedefinieerd en wordt er periodiek gemonitord op projecten en programma’s. Op basis van analyses worden adviesrapportages opgesteld.

 

Print Friendly, PDF & Email