Projectmanagement

Over het uitvoeren van projecten is een aardige boekenkast vol geschreven. Het gaat er volgens mij dan ook niet om weer iets nieuws te verzinnen, maar om de juiste aanpak bij het probleem te zoeken. Zoals een automonteur de ene keer een ringsleutel gebruikt en de andere keer een steeksleutel, zo gebruik ik ook verschillende methoden en technieken. Centraal staat daarbij de kwaliteit van het resultaat en dus niet de gebruikte methode.

De keten van projectmanagement bestaat uit een aantal stappen en fasen die doorlopen worden. In projectmanagement methoden zoals Prince2 wordt dit tot in groot detail uitgewerkt. Een detail dat zelden volledig nodig is om een project uit te voeren. Wel is het goed te realiseren dat een project in de initiatie-fase andere interacties en activiteiten vraagt dan een project in uitvoering of afsluiting. Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat er een projectmanagement methode wordt gekozen die in staat is het project goed te besturen en er aan de andere kant niet voor zorgt dat er een papieren tijger wordt gecreëerd.

Welke uitvoeringsvorm kies ik? is een vraag die veel gesteld wordt. Het antwoord daarop is vrijwel altijd: “de vorm die het minste risico met zich meebrengt”. Maar wat is dat dan?

Als projectleider of organisatie moet je dus niet alleen oog hebben voor de projectenketen, maar ook kijken of deze projectenketen aansluit bij de ondersteunende (bedrijfsvoerings)processen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan communicatie en de financiële administratie, maar ook de randvoorwaardelijke processen zoals bedrijfsstrategie of bedrijfsbesturing. Harry Booltink Project Advies & Management kan u hierin adviseren, ondersteunen of de uitvoering voor u verzorgen.

Print Friendly, PDF & Email