Agile en Scrum

Agile werken neemt een steeds belangrijkere plaats in bij de uitvoering van projecten. Bij agile werken wordt kort cyclisch (2-4 weken) in de vorm van sprints, gewerkt aan een onderdeel van een product. Binnen die korte periode worden er bruikbare resultaten opgeleverd. Als opdrachtgever heb je dus snel resultaat en kun je makkelijker bijsturen in het vervolg van het project of zelfs stoppen als de resultaten naar tevredenheid zijn of juist helemaal de verkeerde kant op gaat. Agile werken geeft dus veel flexibiliteit laat snel resultaten zien en voorkomt dwaling.

Scrum is een projectuitvoeringsmethodiek die agile werken mogelijk maakt. Het grote verschil tussen projectuitvoering via traditionele methoden  en scrum is dat deze laatste niet uitgaat van een uitgebreid ontwerp (blauwdruk), maar meer gericht is op ontwikkeling tijdens de uitvoering. Het definitieve ontwerp wordt gaande weg de rit vormgegeven. De wensen van de opdrachtgever, ook wel productowner genoemd, worden voorafgaande aan iedere sprint opnieuw opgesteld en geprioriteerd. Op die manier worden belangrijke zaken altijd als eerste opgepakt en is er ruimte voor tussentijdse bijstelling. De scrummaster heeft de dagelijkse leiding over het scrumteam en is de spreekbuis naar de productowner en de uitvoerende organisatie.

Maar agile werken is niet alleen voorbehouden aan projecten. Ook lijnafdelingen kunnen volgens deze methodiek werken. Zeker teams die aan veranderingen werken kunnen hier profijt bij hebben omdat snel resultaten kunnen worden geboekt, er weinig administratieve lasten zijn en men snel resultaten van de inspanningen ziet. Dit houdt de mensen gemotiveerd. Omdat scrum uitgaat van zelforganiserende teams en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team voor het eindproduct wordt ook de teamgeest bevorderd.

Is scrum ingewikkeld? Juist helemaal niet. Er moeten natuurlijk een aantal afspraken gemaakt worden over taken en verantwoordelijkheden, wie is scrummaster en productowner maar ook over de zogenaamde daily standups, korte vergaderingen van maximaal 15 minuten waarin de voortgang en problemen binnen de sprint worden besproken. Het belangtrijkste van scrum is de eerste stap zetten en gewoon beginnen…

Harry Booltink heeft ervaring als scrummaster en productowner binnen een scrumproject en afdeling. Naast het inrichten van de scrum / agile methoden binnen projecten of afdelingen kan hij ondersteunen en adviseren bij de dagelijkse uitvoering van scrum projecten.  Ook bij het inpassen van agile werken in projectorganisatie via het Scaled Agile Framework (SAFe) kan Harry Booltink u helpen.

 

Print Friendly, PDF & Email