Bedrijfsvoering

Projecten en programma’s staan niet op zichzelf. Naast het feit dat ze inhoudelijk de organisatiedoelstellingen dienen te versterken, of ondersteunen is het ook belangrijk dat de uitvoering gemeten en bestuurd wordt vanuit bedrijfsvoeringsoogpunt. De inzet van productiemiddelen zoals mensen, middelen en financiën dient gekoppeld te worden aan de behaalde resultaten. Hier raakt project- en programmamanagement de lijnorganisatie. Een koppelvlak dat goed bestuurd dient te worden.

Door de ruime ervaring op het gebied van project en programmamanagement enerzijds en de bedrijfsvoering anderzijds is Harry Booltink Project Advies & Management goed in staat deze aansluiting tot stand te brengen en deze bestuurbaar te maken en houden. Door middel van bondige en effectieve rapportages kan snel inzichtelijk worden gemaakt wat de relatie is tussen budgetten, planning (zowel qua tijd als capaciteit), financiële realisatie en inhoudelijke voortgang. Naast het opstellen van rapportages worden de verzamelde gegeven ook geanalyseerd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Earned Value Management (EVM). Dit is een bruikbare methode die snel inzichtelijk kan maken wat de status van een project is in relatie tot planning, realisatie en behaalde (tussen) resultaten en deze te vertalen in enkele kritieke prestatie indicatoren (KPI ). Deze KPI’s kunnen al dan niet in een Balanced Score Card (BSC ) worden gepresenteerd en geëvalueerd.

Ook heeft Harry Booltink Project Advies & Management ruime ervaring bij het ontwerpen van bedrijfsprocessen, het opstellen van werkinstructies en het inrichten van sturing op deze processen. Al naar gelang het soort proces, de volwassenheid van een organisatie wordt hierbij gebruik gemaakt van een mix van inputsturing en throughput-sturing of outputsturing.

Print Friendly, PDF & Email