Project- en documentenreview

Een goed begin is het halve werk! dat geldt zeker voor inrichten en uitvoeren van projecten. Vaak wordt met de uitvoering van een project begonnen als de financiën geregeld zijn en men toestemming van hogerhand heeft gekregen. Natuurlijk belangrijke randvoorwaarden, maar vooraf dient wel duidelijk te zijn wat er wel en niet opgeleverd wordt en wie waar voor verantwoordelijk is. In een goed ingericht project zijn deze zaken geregeld en zijn alle betrokkenen hiervan op de hoogte.

Het projectplan of project initiatie document (PID) is het startdocument waarin de uitvoering geregeld en beschreven is en waaraan alle betrokkenen zich gecommitteerd hebben. Een goed en duidelijk projectplan is een absolute randvoorwaarde voor een geslaagd project dat binnen de gestelde tijd de afgesproken producten oplevert. Het is dan ook belangrijk dat een projectplan van alle onduidelijkheid en dubbelzinnigheid wordt ontdaan en dat het voor iedereen duidelijk.

Belangrijke projectdocumentatie zoals het PID maar ook fase rapporten of eindrapporten dienen dan ook altijd door een onafhankelijk persoon gelezen en beoordeeld te worden. Een onafhankelijk persoon leest en interpreteert anders dan de opstellers van een document en heeft een frisse kijk op het betreffende document. Harry Booltink Project Advies & Management heeft op basis van zijn jarenlange project en redactionele ervaring de juiste expertise in huis en levert snel, duidelijk leesbare en inhoudelijk correcte projectdocumentatie op.

Print Friendly, PDF & Email