Beleidsmonitor

De beleidsmonitor is een meetinstrument om periodiek de effecten en voortgang van beleid te meten en bij te stellen, afhankelijk van de toegestane tolerantie. Op basis van het beleidsmodel, de missie en doelstellingen zijn een aantal prestatieindicatoren benoemt. Deze worden in de beleidsmonitor omgezet in vragen die voorgelegd kunnen worden aan verschillende betrokkenen (stakeholders).

Bijsturen van beleid

Bij het opstellen van een monitor hanteert Harry Booltink Project Advies & Management een vast aantal stappen, afgeleid van het CBS-vragenlijstmodel.

Conceptualiseren: in deze fase wordt het onderwerp afgebakend en de te meten variabelen benoemd. Belangrijk in deze fase is het vertalen van vaak complexe en abstracte concepten in SMART opgestelde vragen.

Ontwerpen en ontwikkelen: naast de vertaling van de indicatoren wordt hierin ook aandacht geschonken aan vormgeving, afstemming op de doelgroep, wijze waarop de monitor wordt verspreid (papier, digitaal) en de achtergrond informatie die nodig is om de monitor in te vullen. Een goede vragenlijst voldoet aan drie criteria:

  1. begrijpelijk
  2. beantwoordbaar, en
  3. uitnodigend

Testen en herziening: testen en aanpassen is een proces dat enkele malen herhaald wordt. Enkele veel gebruikte evaluatie methoden zijn:

  1. Review (door de stakeholders, doelgroep of experts)
  2. Informele test (meestal wordt de monitor uitgezet binnen een klein deel van de doelgroep)
  3. Scenarioanalyse (in een kleine werkgroep worden alle mogelijk antwoorden op de monitor losgelaten en getoetst)

Dataverzameling en verwerken: als de monitor dan goed is kan het eigenlijke werk beginnen: Het verzamelen en verwerken van de gegevens, al dan niet op statistische basis.

Evaluatieproces en vragenlijst: Om te leren van gemaakte fouten en om de dingen die goed gingen mee te kunnen nemen naar eventuele volgende monitoringronden is het belangrijk aan het eind van de ronde zowel de monitor als het proces nog een keer kritisch te bekijken.

Harry Booltink Projectadvies & Management heeft ruime ervaring op het gebied van het meten van beleidseffecten en hiervoor een speciale enquête module ontwikkeld waarmee het mogelijk is om vaste groepen al dan niet anoniem te bevragen en deze resultaten te vertalen in een concrete beleidsevaluatie of beleidsadvies.

Print Friendly, PDF & Email