Enquêtes

Meten is weten” slechts weinigen zullen dat ontkennen. Toch schuilt hier een addertje onder het gras. Met “meten” alleen kom je er niet en het omzetten van verzamelde informatie in kennis (weten) vraagt toch wel iets meer dan gegevens netjes presenteren in een overzichtje. Om dit te kunnen doen is vooral kennis van de processen en markten die je onderzoekt belangrijk. Naast kennis zijn ook ervaring en attitude een hoofdbestanddeel van het recept waarmee je informatie omzet naar kennis.

Harry Booltink Project Advies & Management heeft zich onder andere toegelegd op de kennisketen. Van informatie verzamelen naar interpreteren en analyseren tot adviseren en rapporteren. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van zelf ontwikkelde internet enquête formulieren gekoppeld aan databases voor gegevensopslag. Deze formulieren zijn flexibel van opzet en toepasbaar voor een groot scala aan enquêtes en marktonderzoeken.

Ook het interpreteren en analyseren gebeurt op basis van gedegen proceskennis en wordt ondersteund met statistische tooling indien dit noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de uitvoering van project- en programma monitoring via internet, of het uitvoeren van klant/medewerker tevredenheidsonderzoeken (KTO/MTO). In deze laatste worden onder andere doelstellingen en de hiërarchie daarin, via statistische methoden gekoppeld en vergeleken met de antwoorden van geënquêteerden.

De opzet en inrichting van Beslissingsondersteunende systemen is een andere vorm waarbij de inrichting van de kennisketen een belangrijke rol speelt. Door het toepassen van beslissingsgestuurde of regelgestuurde vragenlijsten kan een advies aan de beslisser worden opgesteld dat het nemen van een beslissing kan ondersteunen. Systemen die zelfstandig beslissingen nemen of met dicht getimmerde adviezen komen zijn niet mijn tak van sport. Kennis aandragen op basis waarvan een wel overwogen beslissing genomen kan worden wel.

Print Friendly, PDF & Email