Over

Project Advies & Management

Met mijn parttime adviesbureau help ik bedrijven en overheden bij de inrichting en uitvoering van projectmatig werkzaamheden. “Dat klinkt breed, dat zijn er zoveel. Wat maakt je dan uniek?” hoor ik de kritische vragensteller terecht zeggen. Met mijn werk richt ik mij op de hele keten van projectmatig werken. Dus niet alleen de uitvoering en opzet van projecten, ook de inbedding in de (lijnorganisatie of de bewaking van de voortgang van (tussen) resultaten.

Dit doe ik door gebruik te maken van mijn uitgebreide expertise op het gebied van project- en programmamanagement in combinatie met bedrijfskundige ervaring. De aanpak die ik hierbij kies is er opgericht om maatwerk te leveren aan de klant en niet een standaard aanpak op een probleem te projecteren. Dit vraagt om nauwgezette samenwerking met de klant, een luisterend oor, een goed inlevingsvermogen en creatieve oplossingen die aansluiten bij de beleving van de klant.

Naast de procesgerichte aanpak van de projectmanagementketen ondersteun ik klanten met een goed gevulde gereedschapskist. In deze gereedschapskist bevinden zich instrumenten waarmee de klant geholpen kan worden of taken kunnen worden overgenomen. Het liefst word ik dan ook vergeleken met een ambachtsman. Een vakman die adviseert bij de inrichting en organisatie van het werk, maar ook in staat is de mouwen op te stropen en zelf het klusje op te knappen.

Harry Booltink

Na mijn promotie aan de Wageningen Universiteit en een wetenschappelijke carrière van zo’n vijftien jaar had ik behoefte aan wat meer praktische uitdagingen. Die vond ik bij InfoMil, onderdeel van SenterNovem (tegenwoordig Agentschap NL) en mijn detachering bij het Ministerie van VROM. Hier heb ik mij beziggehouden met het grensvlak bedrijfsvoering, helpdesk en ondersteuning daarvan door middel van ICT. Zowel op strategisch als operationeel niveau. Een brede en plezierige leerschool die ik in die periode ook nog aangevuld heb met een MBA studie in Tilburg.

Sinds 2008 werk ik bij de vtsPN, het ICT shared-service-center van de Nederlands Politie, met als belangrijkste taakaccenten projectregie, portfoliomanagement, projectcontrole en capaciteitsmanagement.  Sinds 2010 ben ik daarnaast ook mijn parttime adviesbureau begonnen: “Harry Booltink Project Advies en Management”.

De basis van mijn expertise ligt in de ICT-sector. Echter ook in toenemende mate in andere gebieden zoals de sociale sector, werkgelegenheid of infrastructuur. Door mijn probleemoplossende benadering met oog voor mensen, het bedrijf en de maatschappij is het mogelijk de vertaalslag te maken en ervoor te zorgen dat er een gebalanceerde oplossing wordt bedacht. Wensen en doelstellingen vertalen in processen en deelvragen en van daar uit oplossingen bedenken in plaats van een standaard oplossing implementeren, dat is mijn aanpak. Sociaal en creatief, maar wel met beide benen op de grond, en ook niet onbelangrijk; dat alles voor een betaalbaar tarief.

Parttime adviesbureau betekent in mijn optiek niet gedeeltelijk beschikbaar. Door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen en internet kunnen de communicatielijnen kort zijn en kan er op elke tijd en plaats worden gewerkt. Een partner op afstand is daarmee niet het zelfde als een partner buiten bereik.

Voor meer informatie over mij: LinkedIn Logo

Print Friendly, PDF & Email