Waar ik trots op ben

Projectmonitor

Gebruikmakend van de speciaal ontwikkelde internet enquête en monitoring applicatie, verzamel ik periodiek de voortgang en status van meer dan 100 projecten binnen het Regiocontract van Regio Rivierenland. In nauwe samenwerking met Regio Rivierenland is een rapportagemodel ontwikkeld en ingericht waarmee het mogelijk is om snel en efficiënt projectgegevens te vertalen naar programmaniveau en inzicht te verschaffen aan de opdrachtgever en subsidieverstrekker.

Woningmarktanalyse

De snel veranderende vraag en aanbod van de huidige woningmarkt vraagt om goede en actuele informatie omtrent veranderingen in bevolkingsaantallen en woningbouwplannen. Hiervoor is in samenwerking met 11 gemeenten een online woningmarktapplicatie ontwikkeld waarmee snel overzichten en analyses kunnen worden gemaakt. Deze applicatie kan worden gebruikt door gemeenten en provincie om woningbouwplannen te onderbouwen in relatie tot de demografische ontwikkelingen.

Organisatie Handboogtoernooi

Vanaf 2011 organiseer ik samen met de handboogvereniging Dutch Bowhuntingclan de 3D-ronde rond kasteel Doorwerth. Dit evenement is inmiddels uitgegroeid tot een meerdaags internationaal handboogevenement. Naast de overall coördinatie hou ik me binnen de organisatie vooral bezig met de digitale inschrijvingen en betalingen, vergunningverlening en afstemming met betrokken terreineigenaren.

 

Print Friendly, PDF & Email