Portfoliomanagement

Gaan project- en programmamanagement over “de dingen goed doen”. Portfoliomanagement houdt zich bezig met “de goede dingen doen”. Portfoliomanagement richt zich nadrukkelijk op de toegevoegde waarde en risico’s van activiteiten voor een organisatie in relatie tot de doelstellingen.

De expertise van Harry Booltink Project Advies & Management richt zich op het inrichten, toepassen en onderhouden van portfoliomanagement binnen een organisatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en technieken die snel tot resultaat leiden en flexibel voor iedere organisatie kunnen worden toegepast.

Een voorbeeld van portfoliomanagement is weergegeven in onderstaand overzichtje. Indien een organisatie een aantal projecten of programma’s uit wil gaan voeren, kan van ieder afzonderlijk project bepaald worden wat de bijdrage aan de organisatie is en welk risico men daarbij loopt. In de beslissing rond het al dan niet toekennen van financiële middelen kan een dergelijk plaatje worden gebruikt. Je wilt immers geen projecten in de categorie bijdrage-laag en risico-hoog.  De focus dient uiteraard op de categorie bijdrage-hoog en risico-laag te liggen.

balans tussen risico en bijdrage

Portfoliomanagement is daarmee een gereedschap om tot verantwoordelijk bedrijfsinvesteringen te komen die bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprocessen ondersteunen.

Print Friendly, PDF & Email