Inzetbaar op…

Op basis van een gevarieerd palet aan werkervaringen in onder andere de wetenschap, project- en programmamanagement, bedrijfsvoering en managementadvisering levert Harry Booltink een uiteenlopen pakket aan diensten en producten. Deze producten en diensten kunnen als standaard worden afgenomen maar uiteraard ook op maat worden gemaakt.

Diensten

Projectmanagement

 • Project-, programma- en portfolio-inrichting (P3O – gecertificeerd)
 • Project- en programmamonitoring, rapportage en besturing
 • Business alignement en portfoliobesturing
 • Financieel (project- en programma-) management
 • Business case management
 • Interim (project, programma en portfolio)management (Prince2 en MSP gecertificeerd)
 • Agile projectuitvoering (Scrummaster, Productowner, Scaled Agile Framework)

Bedrijfsvoering

 • Rapportagemodellering en uitvoering
 • Balanced Score Card
 • Capaciteits- en resourcemanagement
 • Workflow en procesbeschrijvingen
 • Management advisering
 • Lean Six Sigma (Yellow belt)

Internet

 • Internet enquêtes en onderzoeken
 • Klant en medewerkers tevredenheidonderzoek
 • Inrichten digitale beslisbomen en vragenlijsten
 • Website ontwikkeling en analyse

Zaken waar ik me ook mee bezig hou

 • Woningmarkt en bevolkingsontwikkeling analyse
 • Beleidsmodellering en monitoring
 • Document- en planreview
 • Evenementorganisatie

Producten

Projectmanagement en bedrijfsvoeringsproducten

 • Gestructureerde project- en programmamonitoring
 • Projectportfolio keuze systemen en inrichting
 • Enquêtes ontwikkelen, inrichten en afnemen
 • Ontwikkelen en inrichten beslissingsondersteunende (project)managementsystemen
 • Multi- en social media (ten behoeve van project- en programmamanagement)

Andere producten

 • Big Data analyse
 • Online woningmarkt analyse systeem
 • (Internet)applicatieontwikkeling
 • Ontwikkeling en ontwerp van MS office (Excel en Word) toepassingen.
Print Friendly, PDF & Email