Project complexiteit en besturing

Het bouwen van een huis is een heel ander project dan het ontwikkelen van een nieuw product of het veranderen van een organisatie. Toch passen we in vrijwel alle gevallen dezelfde projectbesturingsmethoden toe. Sturen op Tijd, Geld en Scope zijn de knoppen waaraan veel managers draaien. Toch is dit niet altijd de beste oplossing en zou je meer besturingsmaatwerk willen. Het is daarom goed projecten in te delen naar hun complexiteit en de sturing en inrichting daarop af te stemmen. Goede en adequate inrichting en sturing op een project verminderen immers de faalkans van een project” aanzienlijk.

Turner en Cochrane ontwikkelden hiervoor een model dat gebaseerd is op twee assen “Resultaten duidelijk” versus “Methoden duidelijk”. Hiermee kan snel een indeling in de verschillende projecten gemaakt worden. Harry Booltink heeft hiertoe een aantal vragenlijsten ontwikkeld op basis waarvan lopende of nieuwe projecten kunnen worden geclassificeerd.

Projectindeling volgens Turner en Cochrane

Deze classificatie kan vervolgens worden gebruikt om de juiste projectmanagers te kiezen en projectbesturing in te richten, immers een engineering project vraagt heel ander vaardigheden dan een ontwikkelproject. Ook projectmanagement methoden verschillen, hierbij moet je denken aan beproefde methoden zoals Waterval en Agile  maar ook nieuwere inzichten kunnen hierop worden toegepast, zoals Value Based Projectmanagement, waarbij niet het concrete projectresultaat centraal staat, maar de ontwikkeling die je als team en organisatie doormaakt, een centrale rol speelt.

Niet alleen helder omschreven doelen en methoden en de controle daarop vormen de basis voor een succesvol project. De juiste mensen op de juiste plaats en de projectbesturing die bij de complexiteit past zijn eveneens van cruciaal belang.

Print Friendly, PDF & Email